Izbira dobaviteljev konvencionalnih in ekoloških živil po sklopih za obdobje dveh let za potrebe OŠ Bežigrad

Zaključen: 21. 3. 2016 , odpiranje prijav: 21. 3. 2016

Datum objave: 10. 2. 2016
Rok za prijavo: 21. 3. 2016 do 10:00 ure.
Odpiranje prijav: 21. 3. 2016 ob 13.00 uri, Mestna občina Ljubljana, Služba za javna naročila, Dalmatinova 1, 1000 Ljubljana (II. nadstropje, Sejna soba).

Objava na portalu javnih naročil pod številko JN918/2016

Vprašanja ponudnikov: 11. 03. 2016 do 14.00