Izbira dobaviteljev konvencionalnih in ekoloških živil po sklopih za obdobje dveh let za potrebe OŠ Vodmat

Zaključen: 20. 9. 2016 , odpiranje prijav: 20. 9. 2016

Datum objave: 1. 9. 2016
Rok za prijavo: 20. 9. 2016 do 10:00 ure.
Odpiranje prijav: 20. 9. 2016 ob 13. uri, MOL, Služba za javna naročila, Dalmatinova 1, 1000 Ljubljana (II. nadstropje, Sejna soba).

Objava na portalu javnih naročil pod številko JN005103/2016-W01.

Rok za vprašanja: 12. 09. 2016 do 10.00 ure.