Izbira izvajalca za opravljanje strokovnih nalog varnosti pri delu ter varstva pred požarom za potrebe delavcev Mestne uprave MOL

Zaključen: 16. 3. 2015 , odpiranje prijav: 16. 3. 2015

Datum objave: 4. 3. 2015
Rok za prijavo: 16. 3. 2015 do 10.00 ure.
Odpiranje prijav: 16. 3. 2015 ob 13.00 ur, Službe za javna naročila, Dalmatinova 1, 1000 Ljubljana (II. nadstropje).

Storitve svetovanja na področju zdravja in varnosti.

Objava na Portalu javnih naročil:

NMV1153/2015

.

Vprašanja ponudnikov: 09.03.2015 do 15:00 ure.