Izbira izvajalca za opravljanje strokovnih nalog varnosti pri delu ter varstva pred požarom za potrebe delavcev Mestne uprave MOL

Zaključen: 26. 6. 2013 , odpiranje prijav: 26. 6. 2013

Datum objave: 14. 6. 2013
Rok za prijavo: 26. 6. 2013 do 10:00 ure.
Odpiranje prijav: 26. 6. 2013 ob 13:00 uri.

Številka: 430-573/2013-3; Oznaka JN: 13/210042.

Kratek opis naročila ali nabave:
Predmet javnega naročila je izbira izvajalca za opravljanje strokovnih nalog varnosti in zdravja pri delu ter varstva pred požarom za zaposlene v Mestni upravi Mestne občine Ljubljana, v skladu z Zakonom o varnosti in zdravju pri delu (Uradni list RS, št. 43/11 – ZVZD -1) ter varstva pred požarom v skladu z Zakonom o varstvu pred požarom (Uradni list RS, št. 3/07 – uradno prečiščeno besedilo, 9/11 in 83/12) ter drugimi predpisi, ki urejajo področje varnosti in zdravja pri delu ter varstva pred požarom.

Objava na portalu javnih naročil; JN7334/2013

Vsi odgovori na vprašanja, morebitni popravki razpisne dokumentacije in dodatna pojasnila bodo objavljeni na navedeni povezavi na portalu javnih naročil.
 

Obrazci