Izbiro izvajalca za obnovo fasade in strehe na objektu Stritarjeva 9 – Cankarjevo nabrežje 1 v Ljubljani

Zaključen: 17. 3. 2010 , odpiranje prijav: 17. 3. 2010

Datum objave: 4. 3. 2010
Rok za prijavo: 17. 3. 2010
Odpiranje prijav: 17. 3. 2010

Objava na Portalu javnih naročil: JN1697/2010

Oznaka in predmet javnega razpisa
Oznaka javnega naročila je 09/324613.
Predmet javnega razpisa je obnova fasade in strehe na objektu Stritarjeva 9 – Cankarjevo nabrežje 1 v Ljubljani.
Lokacija objekta je Ljubljana, Stritarjeva 9 – Cankarjevo nabrežje 1.
Za izvedbo del obnove fasade in strehe na objektu Stritarjeva 9 – Cankarjevo nabrežje 1, v Ljubljani je izdelan popis del, ki je kot priloga obrazca Ponudba (točka 2.3.3.) sestavni del razpisne dokumentacije.

Obrazci

Razpisne datoteke