Izbor dobaviteljev konvencionalnih in ekoloških živil po sklopih za obdobje dveh let za potrebe Osnovne šole Danile Kumar

Zaključen: 29. 5. 2014 , odpiranje prijav: 29. 5. 2014

Datum objave: 18. 4. 2014
Rok za prijavo: 29. 5. 2014 do 9.00 ure,
Odpiranje prijav: 29. 5. 2014 ob 13.00 uri, Služba za javna naročila, Dalmatinova 1, 1000 Ljubljana, sejna soba, II. nadstropje.

Objava na Portalu javnih naročil št. JN4741/2014.

Rok za prejem ponudnikovih vprašanj:  21. 5. 2014 do 12:00 ure.

Razpisne datoteke