Izbor dobaviteljev za šolsko prehrano – malico po sklopih za obdobje dveh let za potrebe osnovne šole Riharda Jakopiča

Zaključen: 18. 4. 2012

Datum objave: 9. 3. 2012
Rok za prijavo: 18. 4. 2012

Izbor dobaviteljev za obdobje maj 2012 do april 2014

Kratek opis naročila ali nabave:  nakup živil za šolsko malico.

Objava na Portalu javnih naročil: je JN2614/2012.

Obrazci