Izdelava (gradnja) protipoplavnega zidu za objekt Podgrad

Zaključen: 8. 10. 2010 , odpiranje prijav: 8. 10. 2010

Datum objave: 30. 9. 2010
Rok za prijavo: 8. 10. 2010
Odpiranje prijav: 8. 10. 2010

Številka: 430-988/2010-3 Oznaka JN: 10/220150

Kratek opis naročila ali nabave:
Izdelava (gradnja) protipoplavnega zidu za objekt Podgrad - priloženi so popisi del .
 

Objava na portalu javnih naročil: JN9319/2010.

 

DODATNA POJASNILA NAROČNIKA
Odgovor na vprašanje, Datum objave: 1.10.2010, 10:04

PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Spoštovani,
popisa del ni mogoče odpreti. Zaradi kratkega roka oddaje prosimo za popravek čimprej.

ODGOVOR:
V kolikor ponudniki ne morejo odpreti popisov del, jih lahko zahtevajo preko elektronske pošte cvetka.erzin@ljubljana.si, ali na spletni strani Mestne občine Ljubljana (http://www.ljubljana.si/si/mol/mestna-uprava/sluzbe/javna-narocila/razpisi/69608/detail.html). Popisi del so enostavni (2 strani), zato rok za odpiranje ne bo prestavljen. Predviden je ogled lokacije in projektne dokumentacije – v ponedeljek, 4.10.2010 med 10.00 in 12.00 uro, na Podgrajski cesti.


Pripravila:
Cvetka Erzin
 
Tadeja Möderndorfer
Direktorica

Obrazci

Razpisne datoteke