Izdelava OPPN 484: Cesta v Sadinjo vas in IZP ter DGD za gradnjo nove ceste v Sadinjo vas

Zaključen: 16. 3. 2020 , odpiranje prijav: 16. 3. 2020

Datum objave: 13. 2. 2020
Rok za prijavo: 16. 3. 2020 do 10.00, e-JN
Odpiranje prijav: 16. 3. 2020 ob 10:01, e-JN

Rok za vprašanja: 27.2.2020 do 10:00.

Objava na portalu javnih naročil pod oznako naročila: JN000886/2020-B01.

Razpisne datoteke