Izdelava projektne dokumentacije (IDZ, PGD, PZI) za izgradnjo telovadnice OŠ Maks Pečar

Zaključen: 23. 3. 2015 , odpiranje prijav: 23. 3. 2015

Datum objave: 5. 3. 2015
Rok za prijavo: 23. 3. 2015 do 9.00 ure.
Odpiranje prijav: 23. 3. 2015 ob 10.00 uri, Mestna občina Ljubljana, Služba za javna naročila, Dalmatinova 1, 1000 Ljubljana

Arhitekturne, gradbeniške, inženirske in inšpekcijske storitve.

JN je objavljeno na Portalu JN pod številko: NMV1189/2015

Rok za sprejem ponudnikovih vprašanj: 17.3.2015 do 12.00 ure.

Razpisne datoteke