Izdelava projektne dokumentacije (IDZ, PGD, PZI) za širitev pokopališča Sostro

Zaključen: 11. 6. 2015 , odpiranje prijav: 11. 6. 2015

Datum objave: 22. 5. 2015
Rok za prijavo: 11. 6. 2015 do 9:00 ure.
Odpiranje prijav: 11. 6. 2015 ob 10.00 uri, Mestna občina Ljubljana, Služba za javna naročila, Dalmatinova 1, 1000 Ljubljana (II. nadstropje, Sejna soba).

Arhitekturne, gradbeniške, inženirske in inšpekcijske storitve

Objava na Portalu JN pod številko objave: NMV2878/2015.

Rok za vprašanja ponudnikov: 4.6.2015 do 12.00 ure.

Razpisne datoteke