Izdelava projektne dokumentacije PGD in PZI za ureditev javne prometne in komunalne infrastrukture v območju OPPN za del območja MS 8/5 Zgornji Kašelj (Cesta španskih borcev)

Zaključen: 9. 11. 2017 , odpiranje prijav: 9. 11. 2017

Datum objave: 23. 10. 2017 ob 10.00 uri
Rok za prijavo: 9. 11. 2017 do 9.00 ure
Odpiranje prijav: 9. 11. 2017 MOL, Služba za javna naročila, Dalmatinova 1, Ljubljana, II. nadstropje, sejna soba

Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 31.10.2017 09:00 ure.

Predmetno javno naročilo je bilo objavljeno na Portalu pod št. JN009031/2017-W01.