Izdelavo projektne dokumentacije – novelacija IDZ, PGD, PZI za izgradnjo Zavetišča za živali v Ljubljani, Gmajnice

Zaključen: 1. 7. 2015 , odpiranje prijav: 1. 7. 2015

Datum objave: 11. 6. 2015
Rok za prijavo: 1. 7. 2015 do 10:00 ure.
Odpiranje prijav: 1. 7. 2015 ob 12.00 uri, Mestna občina Ljubljana, Služba za javna naročila, Dalmatinova 1, 1000 Ljubljana (II. nadstropje, Sejna soba).

Arhitekturne, inženirske in projektantske storitve

Objava  na Portalu javnih naročil: NMV3494/2015

Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 23.6.2015 do 15. ure.