Izgradnja Industrijske ceste jug v Zalogu od Hladilniške poti do Zaloške ceste, pri kateri se upoštevajo okoljski vidiki

Zaključen: 6. 3. 2023 , odpiranje prijav: 6. 3. 2023

Datum objave: 17. 2. 2023
Rok za prijavo: 6. 3. 2023 do 12:00, e-JN
Odpiranje prijav: 6. 3. 2023 ob 14:00, e-JN

Vprašanja ponudnikov do 23. 2. 2023 do 10.00 ure.

Objava na Portalu JN pod številko objave JN000855/2023-W01.