Izgradnja Industrijske ceste v Zalogu od Ceste v Prod do Hladilniške poti

Zaključen: 10. 3. 2020

Datum objave: 25. 2. 2020
Rok za prijavo: 10. 3. 2020 do 10:00

Vprašanja ponudnikov do 3. 3. 2020 do 9.00.

Objava na Portalu JN pod številko objave JN001156/2020-B01.

Razpisne datoteke