Izgradnja javne komunalne opreme za priključitev novogradenj na območju stranskega odcepa Ceste v Zajčjo Dobravo (Novo Polje c. XVI)

Zaključen: 8. 6. 2022 , odpiranje prijav: 8. 6. 2022

Datum objave: 24. 5. 2022
Rok za prijavo: 8. 6. 2022 do 12:00, e-JN
Odpiranje prijav: 8. 6. 2022 ob 14.00, e-JN

Vprašanja ponudnikov do 2. 6. 2022 do 10.00 ure.

Objava na Portalu JN pod številko objave JN003456/2022-W01.