Izgradnja javne komunalne opreme za priključitev novogradenj v Novem Polju ob Arničevi cesti na parc.št. 300/4, 300/5, 300/6 in 300/8 k.o. Slape

Zaključen: 3. 7. 2023 , odpiranje prijav: 3. 7. 2023

Datum objave: 15. 6. 2023
Rok za prijavo: 3. 7. 2023 do 12:00, e-JN
Odpiranje prijav: 3. 7. 2023 ob 14.00, e-JN

Vprašanja ponudnikov do 26. 6. 2023 do 10.00 ure.

Objava na Portalu JN pod številko objave JN003816/2023-W01.

Razpisne datoteke