Izgradnja javne prometne in komunalne opreme v območju zazidalnega načrta za MS1/2-1 in MR1/1 Zelena jama, prostorska enota U3

Zaključen: 26. 6. 2023 , odpiranje prijav: 26. 6. 2023

Datum objave: 8. 6. 2023
Rok za prijavo: 26. 6. 2023 do 12:00, e-JN
Odpiranje prijav: 26. 6. 2023 ob 14:00, e-JN

Vprašanja ponudnikov do 16.06. 2023 do 10.00.

Objava na Portalu JN pod številko objave je JN003577/2023-W01.

Razpisne datoteke