Izgradnja povezovalne ceste AC priključek Brdo – Tehnološki park in Brdnikova ulica – 1. Faza v sklopu OPPN za zadrževalnik Brdnikova

Zaključen: 12. 12. 2016

Datum objave: 24. 11. 2016
Rok za prijavo: 12. 12. 2016 Do 9:00 ure.

Objava na portalu javnih naročil: JN007446/2016-B01.

Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 02.12.2016  do 12:00.