Izgradnja treh nadomestnih premostitvenih objektov preko Malega grabna v sklopu izvedbe projekta Protipoplavna ureditev porečja Gradaščice

Zaključen: 29. 4. 2022 , odpiranje prijav: 29. 4. 2022

Datum objave: 30. 3. 2022
Rok za prijavo: 29. 4. 2022 do 12:00, e-JN
Odpiranje prijav: 29. 4. 2022 ob 13.00, e-JN

Vprašanja ponudnikov do 20. 4. 2022 do 10. ure.

Objava na Portalu JN pod številko objave JN002023/2022-W01.

 

Razpisna dokumentacija