Izvajanje občasnih prevozov šolskih otrok za obdobje treh let

Zaključen: 19. 6. 2017 , odpiranje prijav: 19. 6. 2017

Datum objave: 12. 5. 2017
Rok za prijavo: 19. 6. 2017 do 9:00 ure.
Odpiranje prijav: 19. 6. 2017 ob 10:00 uri

Vprašanja ponudnikov: 7.6.2017 do 9.00 ure

Javno naročilo je bilo objavljeno na Portalu javnih naročil pod številko objave: JN005044/2017-B01.

Razpisne datoteke