Izvajanje storitev računovodskega poslovanja za potrebe OŠ Bežigrad

Zaključen: 20. 5. 2014 , odpiranje prijav: 20. 5. 2014

Datum objave: 8. 5. 2014
Rok za prijavo: 20. 5. 2014 do 10.00 ure.
Odpiranje prijav: 20. 5. 2014 ob 14.00 uri, Služba za javna naročila, Dalmatinova 1, 1000 Ljubljana

Številka. 430-1676/2013-6 Oznaka JN: 13/600048.

Objava na Portalu javnih naročil: NMV998/2014  na povezavi: 

Rok za vprašanja ponudnikov: 13. 05. 2014 do 10.00 ure.

 

Dodatna pojasnila v zvezi z razpisno dokumentacijo zahtevajte preko Portala javnih naročil, kjer bodo objavljeni vsi odgovori, morebitni popravki ter dodatna pojasnila naročnika.