Izvajanje storitev rednega obratovanja in tekočega vzdrževanja na lokalnih vodovodnih sistemih v Mestni občini Ljubljana skladno z notranjim nadzorom na osnovah HACCP sistema

Zaključen: 27. 2. 2020 , odpiranje prijav: 27. 2. 2020

Datum objave: 27. 1. 2020
Rok za prijavo: 27. 2. 2020 do 10:00 ure.
Odpiranje prijav: 27. 2. 2020 ob 10:01.

Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 17.02.2020 do 10:00 ure.

Objava na portalu javnih naročil pod oznako naročila: JN000391.