Izvajanje storitev rednega obratovanja in tekočega vzdrževanja v skladu z notranjim nadzorom na osnovah HACCP sistema na lokalnih vodovodnih sistemih v Mestni občini Ljubljana

Zaključen: 15. 6. 2018 , odpiranje prijav: 15. 6. 2018

Datum objave: 17. 5. 2018
Rok za prijavo: 15. 6. 2018 Elektronska oddaja ponudb do 10:00 ure
Odpiranje prijav: 15. 6. 2018 Elektronsko odpiranje ponudb: ob 10:01

 Vprašanja ponudnikov: do 7.6.2018 do 11:00 ure.

Objava na portalu javnih naročil: JN003151/2018-B01.