Izvajanje storitev rednega obratovanja in tekočega vzdrževanja v skladu z notranjim nadzorom na osnovah HACCP sistema na lokalnih vodovodnih sistemih v Mestni občini Ljubljana

Zaključen: 11. 5. 2016 , odpiranje prijav: 11. 5. 2016

Datum objave: 30. 3. 2016
Rok za prijavo: 11. 5. 2016 do 9:00 ure.
Odpiranje prijav: 11. 5. 2016 ob 12.00 uri, MOL, Služba za javna naročila, Dalmatinova 1, 1000 Ljubljana (II. nadstropje, Sejna soba).

Objava na Portalu javnih naročil:  JN2219/2016.

VPRAŠANJA: 03.05.2016 do12.00 ure.