Izvedba celovite obnove Osnovne šole Riharda Jakopiča v Ljubljani z dobavo in vgradnjo opreme - II. faza

Zaključen: 11. 3. 2021

Datum objave: 24. 2. 2021
Rok za prijavo: 11. 3. 2021 do 10, e-JN

Vprašanja ponudnikov do 4. 3. 2021 do 10.00 ure.

Objava na Portalu JN pod številko objave JN001056/2021-B01.

 

Razpisne datoteke