Izvedba GOI del, dobava ter montaža opreme za prvo fazo širitve pokopališča v Sostrem

Zaključen: 31. 5. 2017 , odpiranje prijav: 31. 5. 2017

Datum objave: 12. 5. 2017
Rok za prijavo: 31. 5. 2017 do 9:00 ure
Odpiranje prijav: 31. 5. 2017 ob 11.00 uri

Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 23. 05. 2017 do 09:00 ure.

Objava na Portalu pod št. JN004935/2017-B01.