Izvedba gradbeno-obrtniških del pri obnovi dveh cestnih pročelij s stavbnim pohištvom na stavbi Cankarjeva cesta 7 v Ljubljani v okviru programa Ljubljana – moje mesto (LMM)

Zaključen: 21. 7. 2017 , odpiranje prijav: 21. 7. 2017

Datum objave: 12. 7. 2017
Rok za prijavo: 21. 7. 2017 do 12.00 ure
Odpiranje prijav: 21. 7. 2017 ob 12.30 uri, Mestna občina Ljubljana, Služba za javna naročila, Dalmatinova 1, 1000 Ljubljana (II. nadstropje, Sejna soba)

Vprašanja ponudnikov do 14. 7. 2017 do 12.00 ure.

Objava na Portalu JN pod številko objave JN006715/2017-W01.

Razpisne datoteke