Izvedba gradbeno-obrtniških del pri obnovi fasade in stavbnega pohištva na naslovu Mestni trg 1 – Magistrat v Ljubljani

Zaključen: 27. 2. 2018 , odpiranje prijav: 27. 2. 2018

Datum objave: 12. 2. 2018
Rok za prijavo: 27. 2. 2018 do 10:00 ure
Odpiranje prijav: 27. 2. 2018 12:00, MOL, Služba za javna naročila, Dalmatinova 1, 2. nadstropje, sejna soba

Vprašanja ponudnikov do 16.01.2018 do 12.00 ure.

Objava na Portalu JN pod številko objave JN000797/2018-W01.

 

Razpisne datoteke