Izvedba gradbeno-obrtniških del pri obnovi strehe in pročelja s stavbnim pohištvom na stavbi Karlovška 9 v Ljubljani v okviru programa Ljubljana - moje mesto (LMM)

Zaključen: 25. 5. 2017 , odpiranje prijav: 25. 5. 2017

Datum objave: 10. 5. 2017
Rok za prijavo: 25. 5. 2017 do 10:00 ure
Odpiranje prijav: 25. 5. 2017 ob 13.30 uri, Mestna občina Ljubljana, Služba za javna naročila, Dalmatinova 1, 1000 Ljubljana (II. nadstropje, Sejna soba)

Vprašanja ponudnikov do 16. 5. 2017 do 12.00 ure.

Objava na Portalu JN pod številko objave JN004864/2017-W01