Izvedba gradbeno-obrtniških in instalacijskih del, dobava ter montaža opreme za širitev pokopališča Polje v Ljubljani, pri kateri se upoštevajo okoljski vidiki

Zaključen: 16. 3. 2018

Datum objave: 2. 3. 2018
Rok za prijavo: 16. 3. 2018 do 10:00 ure

Vprašanja ponudnikov do 8. 3. 2018 do 12.00 ure.

 

Objava na Portalu JN pod številko objave JN001237/2018-B01.

Razpisne datoteke