Izvedba strokovnega nadzora nad izvajanjem GOI del pri rekonstrukciji objekta »Ureditev Galerija Cukrarna« ter nad dobavo in montažo pohištva in opreme

Zaključen: 31. 1. 2018 , odpiranje prijav: 31. 1. 2018

Datum objave: 27. 12. 2017
Rok za prijavo: 31. 1. 2018 do 9:00 ure
Odpiranje prijav: 31. 1. 2018 ob 11.00 uri, Mestna občina Ljubljana, Služba za javna naročila, Dalmatinova 1, 1000 Ljubljana (II. nadstropje, Sejna soba)

Vprašanja ponudnikov do 19.01.2018 do 12:00.

Objava na Portalu JN pod številko objave JN010428/2017-B01.

Projektna dokumentacija se nahaja na povezavi: Izvedba GOI del pri rekonstrukciji objekta »Ureditev Galerija Cukrarna« ter dobava in montaža pohištva in opreme.