Izvedba svetovalnih storitev in gradbenega nadzora nad gradnjo Linhartove ceste na odseku od Dunajske ceste do Matjaževe ulice

Zaključen: 1. 8. 2023 , odpiranje prijav: 1. 8. 2023

Datum objave: 14. 7. 2023
Rok za prijavo: 1. 8. 2023 do 12:00, e-JN
Odpiranje prijav: 1. 8. 2023 ob 14:00, e-JN

 Rok za vprašanja: 24.7.2023 do 10:00.

Objava na Portalu JN dne 14.7.2023 pod številko JN004638/2023-W01