Javni poziv promotorjem k oddaji vlog o zainteresiranosti za izvedbo JZP za energetsko obnovo Ljubljane

Zaključen: 31. 1. 2022

Datum objave: 17. 12. 2021
Rok za posredovanje vloge o zainteresiranosti : 31. 1. 2022

Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 20.01.2022.

Objava na Portalu JN pod št. JN008521/2021-A01.

Razpisne datoteke