JAVNO POVABILO NA STROKOVNI DIALOG: Priprava javnega razpisa za oddajo javnega naročila »Sanacija kopije Robbovega vodnjaka«

Zaključen: 16. 1. 2015

Datum objave: 6. 1. 2015
Rok za prijavo: 16. 1. 2015 do 12.00 ure.

Mestna občina Ljubljana, Služba za javna naročila, Dalmatinova 1, 1000 Ljubljana, poziva vse zainteresirane gospodarske subjekte, ki opravljajo dejavnost varstva kulturne dediščine in obdelave naravnega kamna, da pristopijo k strokovnemu dialogu, v sklopu katerega se preveri mnenje potencialnih ponudnikov glede različnih možnih izvedb del na spomeniku »Robbov vodnjak«.

Naročnik odpira strokovni dialog na podlagi 69. člena veljavnega Zakona o javnem naročanju.

Strokovni dialog bo potekal predvidoma v enem krogu. Naročnik bo določil dodatni termin strokovnega dialoga (drugi krog), v primeru, da bo po izvedenem prvem krogu ocenil, da je to potrebno. Morebitnega drugega kroga strokovnega dialoga se lahko udeleži samo gospodarski subjekt, ki bo sodeloval v prvem krogu strokovnega dialoga.

Predviden termin pričetka dialoga bo v času od 20. do 22. januarja 2015. Dnevni red strokovnega dialoga bodo zainteresirani ponudniki dobili v naknadnem vabilu.

Udeležba na strokovnem dialogu ne predstavlja nikakršnih obveznosti MOL do udeležencev strokovnega dialoga.

Vse zainteresirane ponudnike naročnik prosi, da svoj interes izkažejo s kratko pisno prijavo na elektronski naslov: zoran.kalakovic@ljubljana.si. Prijave sprejemamo do petka 16. januarja 2015 do 12.00 ure

Razpisne datoteke