Konvencionalna in ekološka živila po sklopih za obdobje 34 mesecev za potrebe Vrtca Najdihojca

Zaključen: 14. 2. 2018 , odpiranje prijav: 15. 2. 2018

Datum objave: 2. 2. 2018
Rok za prijavo: 14. 2. 2018 do 12.00 ure
Odpiranje prijav: 15. 2. 2018 ob 13.00 uri, MOL, Služba za javna naročila, Dalmatinova 1, 1000 Ljubljana

Rok za vprašanja ponudnikov: 7. 2. 2018 do 10.00 ure.

Objava: na portalu javnih naročil pod številko: JN000622/2018-W01.

Razpisne datoteke