Konvencionalna in ekološka živila po sklopih za obdobje dveh let za potrebe osnovne šole Jožeta Moškriča

Zaključen: 8. 3. 2016 , odpiranje prijav: 8. 3. 2016

Datum objave: 27. 1. 2016
Rok za prijavo: 8. 3. 2016 do 12:00 ure.
Odpiranje prijav: 8. 3. 2016 ob 13.00 uri, Mestna občina Ljubljana, Služba za javna naročila, Dalmatinova 1, 1000 Ljubljana (II. nadstropje, Sejna soba).

Objava na Portalu javnih naročil pod številko objave JN585/2016 

Vprašanja ponudnikov do 29.2.2016 do 12.00 ure.

Razpisne datoteke