Konvencionalna in ekološka živila po sklopih za obdobje dveh let za potrebe Vrtca Pedenjped

Zaključen: 28. 5. 2013 , odpiranje prijav: 28. 5. 2013

Datum objave: 17. 4. 2013
Rok za prijavo: 28. 5. 2013 do 10.00 ure.
Odpiranje prijav: 28. 5. 2013 ob 13.00 uri, Služba za javna naročila, Dalmatinova 1, 1000 Ljubljana

Številka: 430-440/2013-3; Oznaka JN: 13/600019.

Kratek opis naročila ali nabave:
Predmet javnega naročila so sukcesivna naročila živil po sklopih za obdobje dveh let za potrebe prehrane otrok Vrtca Pedenjped Ljubljana. Predvideno obdobje sklenitve pogodbe je od 1. 9. 2013 do 31. 8. 2015.

Objava na Portalu javnih naročil: JN4410/2013.

Obrazci

Razpisne datoteke