Konvencionalna in ekološka živila po sklopih za obdobje treh let za potrebe Vrtca Najdihojca

Zaključen: 24. 10. 2017 , odpiranje prijav: 25. 10. 2017

Datum objave: 20. 9. 2017
Rok za prijavo: 24. 10. 2017 do 10.00 ure
Odpiranje prijav: 25. 10. 2017 ob 10.00 uri, MOL, Služba za javna naročila, Dalmatinova 1, 1000 Ljubljana.

Rok za vprašanja ponudnikov: 10. 10. 2017 do 10.00 ure.

Objava: na portalu javnih naročil pod številko: JN008298/2017-B01.

Razpisne datoteke