Kopališče Kolezija – odstranitvena dela in ureditev objekta Hribar – Vrhovšek

Zaključen: 31. 1. 2014 , odpiranje prijav: 31. 1. 2014

Datum objave: 2. 12. 2013
Rok za prijavo: 31. 1. 2014 do 9:00 ure.
Odpiranje prijav: 31. 1. 2014 ob 10:00 uri, Služba za javna naročila, Dalmatinova 1, 1000 Ljubjana

Številka: 430-1125/2012-10; Oznaka JN: 7560-12-220097

Objava na portalu javnih naročil: JN15259/2013. .

Objava na portalu javnih naročil - obvestilo o dodatnih informacijah, informacijah o nedokončanem postopku ali popravku pod oznako: JN15418/2013.

Objava na portalu javnih naročil - obvestilo o dodatnih informacijah, informacijah o nedokončanem postopku ali popravku pod oznako:  JN904/2014, 22.1.2014.

Objava na portalu javnih naročil - obvestilo o dodatnih informacijah, informacijah o nedokončanem postopku ali popravku pod oznako: JN937/2014, 23.1.2014.

 

Obrazci

Razpisne datoteke