Krakovski nasip 10, izvedba gradbeno obrtniških del pri obnovi uličnih fasad s stavbnim pohištvom ter dela strehe na stavbi na naslovu Krakovski nasip 10 v Ljubljani v okviru programa Ljubljana – moje mesto

Zaključen: 6. 10. 2022 , odpiranje prijav: 6. 10. 2022

Datum objave: 22. 9. 2022
Rok za prijavo: 6. 10. 2022 do 12:00 ure; eJN.
Odpiranje prijav: 6. 10. 2022 ob 14:00 uri; eJN.

Rok za vprašanja: 29.9.2022 do 15:00 ure.

Objava na Portalu JN pod številko objave: JN006462/2022-W01.

Razpisne datoteke