Ljubljana za zeleno mobilnost – Ureditev brežin Grubarjevega kanala s postavitvijo pristanov

Zaključen: 5. 2. 2014 , odpiranje prijav: 5. 2. 2014

Datum objave: 20. 12. 2013
Rok za prijavo: 5. 2. 2014 do 12:00 ure.
Odpiranje prijav: 5. 2. 2014 ob 13:00 uri, Služba za javna naročila, Dalmatinova 1/II. nadstropje, Ljubljana

Številka: 430-1320/2013-3; Oznaka JN: 13/220099.

Objava na Portalu JN št.: JN16067/2013

Popravek razpisne dokumentacije: JN916/2014 dne 23.1.2014.

Popravek razpisne dokumentacije: JN972/2014 dne 24.1.2014.

Popravek razpisne dokumentacije:  JN1241/2014 dne 30.1.2014.

Obrazci

Razpisne datoteke