Monitoring onesnaženosti tal kmetijskih zemljišč na VVO v MOL za leti 2011 in 2012

Zaključen: 14. 3. 2011

Datum objave: 1. 3. 2011
Rok za prijavo: 14. 3. 2011

Izvedba storitve monitoringa onesnaţenosti tal kmetijskih zemljišč na VVO v MOL v letih 2011 in 2012.

Kratek opis naročila ali nabave:
Namen naročila je spremljanje stanja tal kmetijskih zemljišč na vodovarstvenih območjih vodarn, kjer se črpa pitna voda za potrebe mesta Ljubljane.
 

Objava na Portalu javnih naročil: JN1870/2011.

Razpisne datoteke