Montaža in nakup defibrilatorjev, omaric in označb

Zaključen: 20. 9. 2013 , odpiranje prijav: 20. 9. 2013

Datum objave: 11. 9. 2013
Rok za prijavo: 20. 9. 2013 do 9:00 ure.
Odpiranje prijav: 20. 9. 2013 ob 10:00 uri, Služba za javna naročila, Dalmatinova 1, 1000 Ljubljana.

Številka: 430-602/2013-3; Oznaka JN: 7560-13/200048.

Objava na Portalu JN: JN11450/2013.

Rok za prejem ponudnikovih vprašanj: 13. 9. 2013 do 12:00 ure.