Najem dolgoročnega kredita

Zaključen: 7. 10. 2014 , odpiranje prijav: 7. 10. 2014

Datum objave: 28. 8. 2014
Rok za prijavo: 7. 10. 2014 do 10.00 ure.
Odpiranje prijav: 7. 10. 2014 ob 14.00 uri, Služba za javna naročila, Dalmatinova 1, 1000 Ljubljana

Številka: 430-986/2014- Oznaka JN: 7560-14-210080.

Objava na Portalu javnih naročil JN8796/2014.

Rok za prejem ponudnikovih vprašanj: 26. 9. 2014 do 12:00 ure.

Razpisne datoteke