Nakup pisarniškega materiala za Mestno upravo Mestne občine Ljubljana

Zaključen: 27. 3. 2012

Datum objave: 17. 2. 2012
Rok za prijavo: 27. 3. 2012

Številka: 430-1526/2011-4
Oznaka JN: 7560-12-200001

Objava na Portalu javnih naročil: JN1826/2012.

Obrazci