Nakup računalniškega potrošnega materiala za Mestno upravo Mestne občine Ljubljana

Zaključen: 13. 3. 2012

Datum objave: 1. 3. 2012
Rok za prijavo: 13. 3. 2012

Številka: 430-1588/2011-4
Oznaka JN: 7560-12/200002

Kratek opis naročila ali nabave:
Predmet javnega naročila je dobava računalniškega potrošnega materiala za potrebe Mestne občine Ljubljana.
 

Objava na Portalu javnih naročil: JN2331/2012.

Obrazci