Novelacija karte hrupa

Zaključen: 29. 7. 2013 , odpiranje prijav: 29. 7. 2013

Datum objave: 9. 7. 2013
Rok za prijavo: 29. 7. 2013 do 9:00 ure.
Odpiranje prijav: 29. 7. 2013 ob 10:00 uri, Služba za javna naročila, Dalmatinova 1/II. nadstropje, Ljubljana.

Številka: 430-560/2013-5; Oznaka JN: JN13/210046

Objava na Portalu javnih naročil: JN: 8529/2013.

 

 

Razpisne datoteke