Obnova cest v območju Šmartinske ceste, severne obvozne ceste in Bratislavske

Zaključen: 16. 8. 2018 , odpiranje prijav: 16. 8. 2018

Datum objave: 3. 8. 2018
Rok za prijavo: 16. 8. 2018 do 10:00, e-JN
Odpiranje prijav: 16. 8. 2018 ob 10:001, e-JN

Vprašanja ponudnikov do 8.8.2018 do 10:00, podani odgovori: 9.8.2018.

Objava na portalu javnih naročil pod oznako naročila: JN005404/2018-B01.