Obnova javnega prehoda in dvoriščnega objekta Rimska 9 - Slovenska 3 v okviru projekta Ljubljana - moje mesto

Zaključen: 7. 5. 2013 , odpiranje prijav: 8. 5. 2013

Datum objave: 18. 4. 2013
Rok za prijavo: 7. 5. 2013 do 12.00 ure.
Odpiranje prijav: 8. 5. 2013 ob 14.00 uri, Ljubljana, Dalmatinova 1, II. nadstropje

Številka:430-652/2012-6; Oznaka JN:7560-13-220018.

Kratek opis naročila ali nabave:
Gradbeno-obrtniška dela na objektu Rimska 9 - Slovenska 3 v Ljubljani.

Objava na Portalu javnih naročil: JN4429/2013.

Obrazci

Razpisne datoteke